Wat als we een deel van onze landbouwgronden fundamenteel anders gaan benutten?

Stichting Het Andere Verbouwen ondersteunt initiatieven
die onderzoeken, innoveren of demonstreren
hoe andere zaken naast voedsel,
zoals elektriciteit, water, biodiversiteit, grondstoffen en CO2-opslag
natuur-inclusief én zakelijk interessant
‘verbouwd‘ kunnen worden.

Eerst ‘meer’ om te ‘minderen’

We gaan onze klimaatuitdagingen steeds beter herkennen. Ook erkennen we meer en meer dat we, om die uitdagingen het hoofd te bieden, minder en beter gebruik moeten maken van onze aarde.
We weten allemaal dat besparen daarbij de belangrijkste route is. Minder elektriciteit verbruiken, spaarzaam omgaan met water, minder CO2 uitstoten, grondstoffen recyclen, en biodiversiteit bewaken. Op weg naar ‘minderen’ met z’n allen…

Maar besparen alleen is nu nog niet genoeg. Zeker niet in de voor ons allemaal zo moeizame overgang naar ‘minder’. We hebben meer duurzame elektriciteit nodig, meer water bij droogtes nodig, meer mogelijkheden om CO2 op te slaan nodig, meer bio-based grondstoffen nodig en zeker ook meer biodiversiteit nodig. Gelukkig zijn daarvoor al allerlei kleine en grootse initiatieven gaande. Maar hoe krijgen we er nog meer van, voor snelheid op weg naar ‘minder’?

Ook verbouwen wat ook nodig is

Een groot deel van Nederland is landbouwgrond. Het verbouwen van voedsel is het allerbelangrijkste dat daar op plaats vindt. Tegelijkertijd vinden er op het gebied van het verbouwen van voedsel (veeteelt, tuin en akkerbouw) vele discussies plaats over het juiste landtoewijzing – en gebruik.

Aangaande deze discussie vinden wij dat we met elkaar moeten onderzoeken of het mogelijk is een deel van ons landbouwareaal te benutten om ‘het andere dan voedsel’ te verbouwen. Namelijk duurzame elektriciteit, water, CO2-opslag, bio-based grondstoffen en biodiversiteit.

Kansen voor ‘het andere verbouwen’

We geloven dat dit geen randverschijnselen moeten zijn, of juist mono-culturen, maar dat dit een integraal onderdeel is van ons landgebruik. En dat je daar werk in moet steken. Dat je dat echt moet verbouwen, op een natuur-inclusieve manier. Alleen dan krijg je er meer van, op weg naar minder.

Dat verbouwen van is een vak. Waar je goed betaald voor moet worden. En met dat vak lever je producten. Die betaald worden vanuit de markt door bedrijven of consumenten, of door de overheid als eco-diensten. Voor hen die begrijpen hoe je iets verbouwt en hoe je land beheert, is dit een kans.

Als Stichting Het Andere Verbouwen willen we initiatieven die die kansen onderzoeken, innoveren en demonstreren graag helpen met een financiële ondersteuning!